تکذیب خبر افزایش مبلغ عوارض خروج از کشور

تکذیب خبر افزایش مبلغ عوارض خروج از کشور

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بر اساس اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه، دولت در سال ۱۴۰۱ میزان عوارض خروج از کشور را همان ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است. ؛