دستور رئیس سازمان بهزیستی کشور برای بررسی فوری علت آتش سوزی در کمپ اعتیاد لنگرود/ اعزام تیم بررسی حادثه با حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور

دستور رئیس سازمان بهزیستی کشور برای بررسی فوری علت آتش سوزی در کمپ اعتیاد لنگرود/ اعزام تیم بررسی حادثه با حضور معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور خواستار رسیدگی فوری به آسیب دیدگان آتش سوزی در مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد و دلایل وقوع این اتفاق شد. ؛