بهراد ذاکری
وزارت کشور دلایل قانونی عدم تایید منتخب شورا را ارائه دهد ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت :

وزارت کشور دلایل قانونی عدم تایید منتخب شورا را ارائه دهد

در هشتاد و هفتمین جلسه شورا، بهراد ذاکری عدم تایید منتخب شورا برای تصدی پست شهرداری را قصور وزارت کشور دانست و اظهار داشت: کوتاهی وزارت کشور در حکم علیقلی زاده پذیرفتنی نیست.

حسن روحانی  امیدها را تبخیر و تدبیرها را فراموش کرد  | از نصب بنر و هرگونه تشریفات توسط شهرداری رشت پرهیز شود ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
عضو شورای شهر رشت :

حسن روحانی امیدها را تبخیر و تدبیرها را فراموش کرد | از نصب بنر و هرگونه تشریفات توسط شهرداری رشت پرهیز شود

بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت گفت از نصب هر گونه بنر و سایر موارد تشریفاتی پرهیز شود و نسبت به حیف و میل بین المال در این راستا تذکر می دهم

شورا از وظیفه اصلی خود یعنی نظارت، فاصله گرفته است ۲۳ آبان ۱۳۹۷
انتقاد عضو شورای شهر رشت از روند کاری شورا ؛

شورا از وظیفه اصلی خود یعنی نظارت، فاصله گرفته است

بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت گفت : باید به وظیفه اصلی خود در شورا برگردیم و اعتماد مردم را به شورا برگردانیم

خانم مقیمی در جلسه بعدی شورا برنامه ی پیشنهادی خود را ارائه می کند ۱۸ مهر ۱۳۹۷
عضو شورای شهر رشت خبر داد :

خانم مقیمی در جلسه بعدی شورا برنامه ی پیشنهادی خود را ارائه می کند

عضو شورای شهر رشت گفت از آنجایی که هشت نفر از اعضای شورا نامه اضافه شدن خانم مقیمی به کاندیداها را امضا کرده اند، قطعا باید برای ارائه برنامه به ایشان فرصتی در نظر گرفته شود.