بندر کیاشهر
سایت ورزش های هوایی بندرکیاشهر راه اندازی شد ۱۸ مهر ۱۳۹۷

سایت ورزش های هوایی بندرکیاشهر راه اندازی شد

سایت ورزش های هوایی در سواحل امیرکیاسر بخش بندر کیاشهر از توابع شهرستان آستانه اشرفیه راه اندازی شد.