مفقود شدن دو صیاد در دریای سحرخیز محله

مفقود شدن دو صیاد در دریای سحرخیز محله

پیش از ظهر امروز دو صیاد از ساحل سحرخیز محله بخش رودبنه شهرستان لاهیجان وارد دریای خزر شدند ولی بعد از چند ساعت قایق سرگردان آنان بدون سرنشین در دریا پیدا شد.؛