اولین همایش ملی بازآفرینی حیات فرهنگی-تاریخی در مدیریت شهر معاصر ایرانی در لاهیجان برگزار شد

اولین همایش ملی بازآفرینی حیات فرهنگی-تاریخی در مدیریت شهر معاصر ایرانی در لاهیجان برگزار شد

به منظور اشتراک آخرین یافته های بازآفرینی بافت تاریخی شهرها، نشست مشترک اساتید دانشگاه ها ومحققان حوزه معماری بافت های تاریخی ومدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع، در لاهیجان برگزار شد.؛