نامه تهدیدآمیز ایران به اینستاگرام و واتس‌اپ

نامه تهدیدآمیز ایران به اینستاگرام و واتس‌اپ

مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت داده تا برای فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور اقدامات لازم از جمله معرفی نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت نامه از سوی آن شرکت صورت پذیرد. ؛