مدارس گیلان تعطیل شود

مدارس گیلان تعطیل شود

رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان با ارسال نامه ای به اسدالله عباسی استاندار گیلان درخواست کرد مدارس استان گیلان تعطیل شود؛