اندی ماری
اندی ماری به زودی از دنیای تنیس خداحافظی می‌کند ۲۱ دی ۱۳۹۷

اندی ماری به زودی از دنیای تنیس خداحافظی می‌کند

تنیسور بریتانیایی به دلیل آسیب دیدگی حداکثر تا بازی‌های ویمبلدون می‌تواند به رقابت بپردازد.