انتخاب شهردار رشت
صلاحیت و توانمندی تنها معیار انتخاب شهردار از سوی منتخبین مردم ۱۰ دی ۱۳۹۷
رئیس شورای شهر رشت تاکید کرد ؛

صلاحیت و توانمندی تنها معیار انتخاب شهردار از سوی منتخبین مردم

امیر حسین علوی گفت یقینا صلاحیت و شایسته سالاری مهمترین معیار در انتخاب شهردار رشت خواهد بود

کنش واقع گرایانه یا آرمان گرایانه اصلاح طلبان در مبحث انتخاب شهردار رشت ۱۳ مهر ۱۳۹۷
یادداشت ؛ کیان پوررهنما

کنش واقع گرایانه یا آرمان گرایانه اصلاح طلبان در مبحث انتخاب شهردار رشت

در مسائل و مباحث سیاسی ،عده‌ای معتقدند که گفتمان اصلاح‌طلبی از آرمان‌‌گرایی فاصله گرفته وبا اتخاذ رویکرد اعتدال‌گرایانه ،عملاً به توجیه و ترویج بی‌عملی سیاسی منتهی شده است.