ابرجاسوس MI6 ، جاسوسی با پیشانی پینه بسته

ابرجاسوس MI6 ، جاسوسی با پیشانی پینه بسته

ارائه اطلاعات در مورد مسئولین، افراد مهم و تاثیر گذار نظام از دیگر اقدامات او بوده است. در این میان می‌توان به دادن اطلاعات ۱۶۰ مدیر کشور شامل دیدگاه‌ها و تفکرات و روحیات آنها اشاره کرد. یکی از این نفرات که شناخت خوبی از او به بیگانگان داده شده، شهید فخری زاده است؛
مجیدرضا رهنورد به اتهام قتل دو نیروی بسیجی  اعدام شد

مجیدرضا رهنورد به اتهام قتل دو نیروی بسیجی اعدام شد

مرکز رسانه قوه قضاییه نوشت: براساس کیفرخواست، مجیدرضا رهنورد متهم بوده به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد از نوع چاقو به قصد جان مردم که منتهی به شهادت دانیال رضازاده و حسین زینال زاده و مجروح شدن ۴ نفر دیگر شد.؛