شخصا روند انجام تعهد اشتغال پروژه‌ها و طرح‌های تولیدی را بررسی می‌کنم

شخصا روند انجام تعهد اشتغال پروژه‌ها و طرح‌های تولیدی را بررسی می‌کنم

استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه گیلان با اشاره به پرداخت تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال پایدار، گفت که شخصا در بازدید از پروژه‌ها و طرح‌های تولیدی، روند تعهدات اشتغال را مورد بررسی قرار می دهم.؛