استقلالی
” استقلالیِ متعصب و دو آتیشه ” به ” پرسپولیس می پیوندد ! ۱۸ مهر ۱۳۹۷
یوسف سیدی بازیکن مدنظر پرسپولیس یک استقلالی است

” استقلالیِ متعصب و دو آتیشه ” به ” پرسپولیس می پیوندد !

بازیکن مدنظر پرسپولیس برای نیم فصل دوم لیگ برتر، یک استقلالی متعصب است!