کلاهبرداری جدید؛ روزی ۵میلیون پول دربیاورید!

کلاهبرداری جدید؛ روزی ۵میلیون پول دربیاورید!

این روز‌ها پول در آوردن کار بسیار سختی است، اما بعضی‌ها خیلی راحت پول در می‌آورند. فقط کافی است کارت ملی و کارت بانکی افراد از همه جا بی‌خبر را که در تله آگهی کار در منزل افتاده‌اند، به چنگ بیاورند و بعد کلاهبرداری اینترنتی شروع می‌شود. ؛