شعرخوانی  دلخوش در واکنش به تحریم اروپایی ها ؛ هرچه کردند کشک می‌دانیم

شعرخوانی دلخوش در واکنش به تحریم اروپایی ها ؛ هرچه کردند کشک می‌دانیم

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به تحریم وی وتعدادی دیگر از نمایندگان مجلس از سوی اروپایی‌ها شعری را خطاب به اروپایی‌ها سرود و تاکید کرد که اروپایی‌ها جیره‌خوار آمریکایی‌ها هستند.؛