منطقه آزاد لاهیجان در پیچ و خم بروکراسی اداری/ سازمان منابع طبیعی برای احداث شهرک صنعتی غیر آلاینده دیلمان همکاری لازم را ندارد

منطقه آزاد لاهیجان در پیچ و خم بروکراسی اداری/ سازمان منابع طبیعی برای احداث شهرک صنعتی غیر آلاینده دیلمان همکاری لازم را ندارد

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس با تاکید بر اثرات مثبت فعالیت منطقه آزاد لاهیجان بر اشتغال‌سازی و توسعه صادرات و ایجاد تعادل میان کشاورزی و صنعت گفت: سازمان منابع طبیعی همکاری لازم را برای منطقه آزاد لاهیجان و احداث شهرک غیر آلاینده دلمان ندارد. ؛