اولین راه آهن ایران در کجا ساخته شد ؟

اولین راه آهن ایران در کجا ساخته شد ؟

بیشتر ما گمان می‌کنیم که نخستین راه آهن ایران در زمان رضاخان ساخته شده است، ولی این موضوع صحت ندارد و سال‌ها قبل از اینکه رضا شاه خط ریلی راه آهن ایران را از شمال به جنوب بکشد اولین ریل راه آهن ایران بین بندرانزلی و پیربازار ساخته شده بود ؛