ساختار فرهنگی گیلان نیازمند تحول است

ساختار فرهنگی گیلان نیازمند تحول است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به اینکه نیازمند ایجاد تحول در ساختار فرهنگی استان هستیم، گفت: در این مسیر از ظرفیت های جبهه فرهنگی انقلاب استفاده می شود. ؛