اسحاقی : استفاده از تجهیزات غیراستاندارد در بیمارستان قائم(عج) / پرسنل آموزش‌های لازم را برای مواجهه با بحران ندیده بودند

اسحاقی : استفاده از تجهیزات غیراستاندارد در بیمارستان قائم(عج) / پرسنل آموزش‌های لازم را برای مواجهه با بحران ندیده بودند

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم با یادآوری بازدیدش از بیمارستان حادثه دیده قائم(عج) رشت گفت: متاسفانه به جانمایی آی سی یو و تاسیسات بیمارستان به خوبی توجه نشده و همچنین از تجهیزات غیراستاندارد در محل تاسیسات بیمارستان استفاده شده از سویی با بی توجهی نسبت به ارائه آموزش کادر بیمارستان برای مواجهه با بحران هایی مانند آتش سوزی و عدم توجه پرسنل به سیستم اعلام و اطفای حریق مواجه هستیم؛ بر اساس گزارشات این سیستم 19 بار به صدا درآمده اما این موضوع مورد بی توجهی پرسنل قرار گرفت.؛