اعمال مشترکی که برای این شب ها سفارش شده، عبارتند از: ۱٫ غسل کردن که بهتر است مقارن غروب آفتاب باشد و نماز عشا با غسل خوانده شود. ۲. خواندن دو رکعت نماز به این صورت که در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره‌ توحید خوانده و بعد از نماز هفتاد مرتبه گفته […]

اعمال مشترکی که برای این شب ها سفارش شده، عبارتند از:

۱٫ غسل کردن که بهتر است مقارن غروب آفتاب باشد و نماز عشا با غسل خوانده شود.

۲. خواندن دو رکعت نماز به این صورت که در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه سوره‌ توحید خوانده و بعد از نماز هفتاد مرتبه گفته شود: اَستَغفُرِاللهَ وَ اَتوبُ اِلَیهِ.

۳. قرآن مجید را باز کرده و در مقابل خود گذاشته و دعای زیر را خوانده و پس از آن از خدا حاجت طلب کنید.

۴. قران کریم را بر سر گرفته و مناجات زیر را بخوانید و بعد از آن حاجت خود را از خدا بخواهید:

۵٫ زیارت امام حسین (ع) چنانچه در خبر است که چون شب قدر می شود منادی از آسمان هفتم ندا می دهد که از بطنان عرش که حق تعالی آمرزید هر که را که به زیارت قبر حسین علیه السلام آمده است. خواندن این زیارت سفارش شده است:

۶. احیا بدارد این شب ها را همانا روایت شده هر که احیا کند شب قدر را گناهان او آمرزیده می شود هر چند به عدد ستارگان آسمان و سنگینی کوه ها باشد.

۷٫ فضیلت بسیاری برای خواندن صد رکعت نماز بیان شده است که بهتر است در هر رکعت بعد از سوره‌ مبارکه حمد، ده مرتبه سوره‌ توحید خوانده شود.

۸. خواندن دعای زیر و طلب بخشش و رحمت از خدا برای گشایش امور مسلمین و خلق خدا:

علامه مجلسی فرموده که بهترین اعمال در این شب ها طلب آمرزش و دعا برای مطالب دنیا و آخرت خود و پدر و مادر و خویشان و برادران مومن زنده یا آنهایی که از دنیا رفته اند است و نیز گفتن اذکار و صلوات تا جایی که برای فرد امکان دارد. در بعضی روایات خواندن دعای جوشن کبیر نیز سفارش شده است.