دکتر نیکفر با گفتگو با خبر نگار ابریشم ،گفتند با تکمیل بیمارستان پیروز شهرستان لاهیجان، سفرهای درمانی مردم شرق گیلان به مرکز استان و تهران کاهش می یابد.

نماینده مردم شهرستان های لاهیجان و سیاهکل در خانه ملت گفت: با تکمیل بیمارستان پیروز شهرستان لاهیجان، سفرهای درمانی مردم شرق گیلان به مرکز استان و تهران کاهش می یابد.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ،دکترذبیح نیکفر روز پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات بیمارستان در حال ساخت پیروز لاهیجان که با مدیران بیمارستان ها ، مراکز درمانی و بهداشتی شهرستان برگزار شد، با اشاره به اینکه بیمارستان پیروز بزودی راه اندازی می شود، تصریح کرد: با توسعه شبکه درمانی و بیمارستانی لاهیجان، این شهرستان به عنوان قطب درمانی محسوب شده و سفرهای درمانی مردم شرق گیلان به دیگر نقاط کاهش می یابد.
وی یادآور شد: پیگیر هستیم تا مرکز تروما در بیمارستان سیدالشهدا(ع) لاهیجان نیز راه اندازی شود تا مراجعات بیماران به مرکز استان کاهش یابد.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اورژانس لاهیجان ۲۴ پرسنل و هفت آمبولانس داشت که ۲ آمبولانس برای لاهیجان و سیاهکل اضافه و یکصد میلیون تومان هم اعتبار و مجوز ۲ پایگاه ۱۱۵ برای آنها گرفته شد.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان لاهیجان می تواند چهار کد اورژانس داشته باشد و قرار است در روستاهای ناصرکیاده بخش رودبنه و لیالستان، اورژانس جدید تاسیس شود.
به گفته نیکفر، ۱۰۴ مجوز استخدامی برای بیمارستان پیروز لاهیجان گرفته شده که پس از رشت بیشترین جذب نیرو در بخش درمان مربوط به شهرستان #لاهیجان است.
بیمارستان ۲۰۴ تختخوابی دولتی پیروز شهرستان لاهیجان در حال ساخت است. این بیمارستان یکی از بیمارستان های مجهز و مهم استان گیلان بوده و از نوع عمومی است.