خواسته و سوال شهروندان این است که اعضا شورا شهر چه تصمیماتی در پشت در های بسته میگیرند که علاقه ای به تشکیل جلسات علنی ندارند

 

پس از ماهها از شروع دوره جدید شورای شهر همچنان جلسات شورا در پشت دربهای بسته برگزار میشود  درصورتی که  قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور به صراحت بیان میکند جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاء اصلي رسميت‌مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات‌غيرعلني منوط به تصويب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه مي‌باشد

خواسته و سوال شهروندان این است که  اعضا شورا شهر چه تصمیماتی در پشت در های بسته میگیرند که علاقه ای به تشکیل جلسات علنی ندارند

آیا مردمی که به شما رای دادند و شما را منتخب ۴ساله خود در امور شهر انتخاب کردند …حق ندارند بدانند چه سرنوشتی در پیش روی این شهر قرار دارد و چه مواردی در جلسات شورا مصوب میشود

امروز خواسته عموم مردم شهر این است که از مصوبات شورای شهر خود باخبر باشند و حتی براساس قانون بتوانند در جلسات شورا هم شرکت کنند و این خواسته به حق این مردم مدتهاست و از زمان شورای چهارم نادیده گرفته شده است ، روال نادرستی که در این دوره علی رغم تغییر بیشتر اعضای شورا همچنان برقرار است .

دانستن حق مردم است و اعضای شورا باید با شفاف کردن مصوبات خود حق انتخاب و قضاوت را در اختیار مردم قرار دهند

زیرا براساس فرموده امام راحل مردم  ولی نعمتان  مسئولین هستند

  • نویسنده : مقداد شایانی