اعضای بدن رحمت الله پیک، جوان ۳۳ ساله لاهیجانی با رضایت خانواده اش اهدا شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ،  اعضای بدن رحمت الله پیک، جوان ۳۳ ساله لاهیجانی  با رضایت خانواده اش اهدا شد

کبد وی در مرکز فراهم آوری رازی رشت به بیماران نیازمند پیوند زده و کلیه های نامبرده جهت پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد.

همچنین نسوج(دریچه های قلب، چند قطعه استخوان و تاندون و …) متوفی جهت استفاده بیماران نیازمند برداشت شد.

رحمت الله پیک فرزند شهید پیک است که از هفدهم اردیبهش به دلیل ایست قلبی و تشنج دچار مرگ مغزی شده بود