حكایت این روزهای فضای مجازی و برخی از سایت های منتسب در لاهیجان وسیاهكل به گونه ای است كه گویا برخی از شكست خوردگان و مایوسان از انتخابات ۷ اسفند ۹۴ باید همه ناراحتی خود را در توهین و تخریب نماینده قانونی و برآمده از متن مردم خالی كنند. این جماعت اندك كه با هماهنگی […]

حكایت این روزهای فضای مجازی و برخی از سایت های منتسب در لاهیجان وسیاهكل به گونه ای است كه گویا برخی از شكست خوردگان و مایوسان از انتخابات ۷ اسفند ۹۴ باید همه ناراحتی خود را در توهین و تخریب نماینده قانونی و برآمده از متن مردم خالی كنند.

این جماعت اندك كه با هماهنگی برخی از همان روزهای اول همه تلاش خود را بر تخریب و توهین و حتی تهدید گذاشته اند به گونه ای رفتار میكنند كه گویا مردم لاهیجان وسیاهكل حقی را از آنان گرفته و به دنبال ستاندن حق خود هستند!گویا فراموش كرده اند كه در یك انتخابات كه با حضور مردم لاهیجان و سیاهكل و دیلمان و پیركوه برگزار شد و مردم بعد از انقلاب و حتی در تاریخ لاهیجان و سیاهكل برای اولین بار به كاندیدایی ۴۷ هزار رای دادند و با عشق و علاقه و به دور از همه هیاهو و رانت و باند و تنها به خاطر آنكه از همه این ها به دور باشد رای یكپارچه دادند.

كار به آنجایی رسیده است كه علاوه بر آنكه برخی با اسامی مستعار و جعلی یادداشت نوشته و با اسامی واقعی آن یادداشت ها را منتشر میكنند كه به زودی مستندات و واقعیات این افراد برای مردم گفته خواهد شد.

ولی این توهین ها و تخریب ها و افتراها هر روز توسط همان چند نفر در چند گروه جدید تلگرامی منتشر و بازنشر میشود كه این توهین ها نه تنها توهین به نماینده مردم لاهیجان وسیاهكل بلكه توهین به همه مردم لاهیجان وسیاهكل ودیلمان و پیركوه میباشد كه اكنون دكتر ذبیح نیكفر نماینده همه مردمان این دو شهرستان میباشد.

این كه دكتر ذبیح نیكفر از حق شخصی خویش برای طرح دعوا و شكایت نزد نهادهای امنیتی و قضایی و نظارتی بگذرد شاید حق شخصی خود باشد كه تا كنون علیرغم رفتارهای برخی كه دائما از همه از آغاز تا امروز شكایت میكنند و تهدید به شكایت،خود نشان از مظلومیت وی دارد كه همانند برخی مردم و منتقدین را تهدید نمیكند!

ولی جای منتقد عالم ودلسوز و حتی منتقد مخالف با برخی از تخریب كنندگان و منشر كنندگان و اهانت كنندگان به مردم لاهیجان و سیاهكل با آنان جداست ،چراكه همین معدود افراد در طی چند ماه اخیر به دنبال اختلاف و تفرقه در بین برخی از مسئولان در دوشهرستان وحتی لاهیجان هستند كه برای توجیه تخریب خود حتی به یك مسئول معنوی نیز نزدیك شده و از وی برای تخریب نماینده قانونی ملت خرج میكنند.

باید فرق قائل بود با منتقد و تخریب كننده و منتشر كننده توهین و تخریب ! در جدیدترین این تخریب ها و توهین ها یكی از همین افراد با منتشر كردن متنی به نماینده دوشهرستان لقب كذاب و ریاكار را میدهد ! آیا هدف منتشر كنندگان این متن ها كه مشخص و معلوم است چیزی جز توهین و تخریب و ایجاد كردن فضای یاس و نامیدی همچون رسانه های بیگانه است كه در طی چند سال اخیر هدف آنها نه مردم بلكه ایجاد فضای نامیدی و دلسردی مردم از نظام و انقلاب میباشد.

آیا اینان هم راستا با رسانه های مخالف نظام برای بدبینی از نظام وانقلاب در دو شهرستان اقدام به منتشر كردن این متن ها و خبرها میكنند؟! نهادهای امنیتی و نظارتی گرچه در حال نظارت و نظاره هستند كه همه وابستگی های این افراد را به دست آورند ولی گویا فضای باز برای آنان به گونه ای شده است كه هدفی جز اصل نظام وانقلاب و توهین به آرای مردم برای آنان نمانده است.

باید كاری كرد قبل از آنكه دیر شود..