حکایت این روزهای فضای مجازی و برخی از سایت های منتسب در لاهیجان وسیاهکل به گونه ای است که گویا برخی از شکست خوردگان و مایوسان از انتخابات 7 اسفند 94 باید همه ناراحتی خود را در توهین و تخریب نماینده قانونی و برآمده از متن مردم خالی کنند. این جماعت اندک که با هماهنگی […]

حکایت این روزهای فضای مجازی و برخی از سایت های منتسب در لاهیجان وسیاهکل به گونه ای است که گویا برخی از شکست خوردگان و مایوسان از انتخابات 7 اسفند 94 باید همه ناراحتی خود را در توهین و تخریب نماینده قانونی و برآمده از متن مردم خالی کنند.

این جماعت اندک که با هماهنگی برخی از همان روزهای اول همه تلاش خود را بر تخریب و توهین و حتی تهدید گذاشته اند به گونه ای رفتار میکنند که گویا مردم لاهیجان وسیاهکل حقی را از آنان گرفته و به دنبال ستاندن حق خود هستند!گویا فراموش کرده اند که در یک انتخابات که با حضور مردم لاهیجان و سیاهکل و دیلمان و پیرکوه برگزار شد و مردم بعد از انقلاب و حتی در تاریخ لاهیجان و سیاهکل برای اولین بار به کاندیدایی 47 هزار رای دادند و با عشق و علاقه و به دور از همه هیاهو و رانت و باند و تنها به خاطر آنکه از همه این ها به دور باشد رای یکپارچه دادند.

کار به آنجایی رسیده است که علاوه بر آنکه برخی با اسامی مستعار و جعلی یادداشت نوشته و با اسامی واقعی آن یادداشت ها را منتشر میکنند که به زودی مستندات و واقعیات این افراد برای مردم گفته خواهد شد.

ولی این توهین ها و تخریب ها و افتراها هر روز توسط همان چند نفر در چند گروه جدید تلگرامی منتشر و بازنشر میشود که این توهین ها نه تنها توهین به نماینده مردم لاهیجان وسیاهکل بلکه توهین به همه مردم لاهیجان وسیاهکل ودیلمان و پیرکوه میباشد که اکنون دکتر ذبیح نیکفر نماینده همه مردمان این دو شهرستان میباشد.

این که دکتر ذبیح نیکفر از حق شخصی خویش برای طرح دعوا و شکایت نزد نهادهای امنیتی و قضایی و نظارتی بگذرد شاید حق شخصی خود باشد که تا کنون علیرغم رفتارهای برخی که دائما از همه از آغاز تا امروز شکایت میکنند و تهدید به شکایت،خود نشان از مظلومیت وی دارد که همانند برخی مردم و منتقدین را تهدید نمیکند!

ولی جای منتقد عالم ودلسوز و حتی منتقد مخالف با برخی از تخریب کنندگان و منشر کنندگان و اهانت کنندگان به مردم لاهیجان و سیاهکل با آنان جداست ،چراکه همین معدود افراد در طی چند ماه اخیر به دنبال اختلاف و تفرقه در بین برخی از مسئولان در دوشهرستان وحتی لاهیجان هستند که برای توجیه تخریب خود حتی به یک مسئول معنوی نیز نزدیک شده و از وی برای تخریب نماینده قانونی ملت خرج میکنند.

باید فرق قائل بود با منتقد و تخریب کننده و منتشر کننده توهین و تخریب ! در جدیدترین این تخریب ها و توهین ها یکی از همین افراد با منتشر کردن متنی به نماینده دوشهرستان لقب کذاب و ریاکار را میدهد ! آیا هدف منتشر کنندگان این متن ها که مشخص و معلوم است چیزی جز توهین و تخریب و ایجاد کردن فضای یاس و نامیدی همچون رسانه های بیگانه است که در طی چند سال اخیر هدف آنها نه مردم بلکه ایجاد فضای نامیدی و دلسردی مردم از نظام و انقلاب میباشد.

آیا اینان هم راستا با رسانه های مخالف نظام برای بدبینی از نظام وانقلاب در دو شهرستان اقدام به منتشر کردن این متن ها و خبرها میکنند؟! نهادهای امنیتی و نظارتی گرچه در حال نظارت و نظاره هستند که همه وابستگی های این افراد را به دست آورند ولی گویا فضای باز برای آنان به گونه ای شده است که هدفی جز اصل نظام وانقلاب و توهین به آرای مردم برای آنان نمانده است.

باید کاری کرد قبل از آنکه دیر شود..

لینک کوتاه
https://goo.gl/J95hhT