چای‌محصول‌‌مناطق‌گرم‌و‌شرجی‌‌با بارندگی‌زیاد‌میباشد‌‌عمدهء‌کشورهای تولید‌کننده ‌چای‌یا‌ نزدیک‌‌ به ‌خط  نیمگان ‌(استوا)‌ ویا‌‌ برروی ‌‌آن ‌قرار دارند‌ ، مانند‌  سیلان ( سریلانکا )  جنوب ‌هند‌ جنوب ‌چین‌‌ جنوب ‌ژاپن تقریباً‌ در‌بیشتر‌کشورهای‌ آسیای ‌جنوب‌ شرقی ‌و همچنین ‌‌‌‌‌‌کنیا‌  و  اوگاندا‌    ‌آفریقا  ‌که از ‌بزرگترین ‌تولید‌کنندگان‌چای‌در دنیا‌هستند‌‌. درهمهء‌این‌کشورها‌‌‌بدلیل‌‌بارندگی فراوان‌ وگرمای‌ زیاد‌ کار‌برداشت‌ محصول چای‌‌‌ در‌تمام ‌فصول‌‌‌ سال‌ جریان ‌دارد . […]

چای‌محصول‌‌مناطق‌گرم‌و‌شرجی‌‌با بارندگی‌زیاد‌میباشد‌‌عمدهء‌کشورهای تولید‌کننده ‌چای‌یا‌ نزدیک‌‌ به ‌خط  نیمگان ‌(استوا)‌ ویا‌‌ برروی ‌‌آن ‌قرار دارند‌ ، مانند‌  سیلان ( سریلانکا )  جنوب ‌هند‌ جنوب ‌چین‌‌ جنوب ‌ژاپن تقریباً‌ در‌بیشتر‌کشورهای‌ آسیای ‌جنوب‌ شرقی ‌و همچنین ‌‌‌‌‌‌کنیا‌  و  اوگاندا‌    ‌آفریقا  ‌که از ‌بزرگترین ‌تولید‌کنندگان‌چای‌در دنیا‌هستند‌‌.

درهمهء‌این‌کشورها‌‌‌بدلیل‌‌بارندگی فراوان‌ وگرمای‌ زیاد‌ کار‌برداشت‌ محصول چای‌‌‌ در‌تمام ‌فصول‌‌‌ سال‌ جریان ‌دارد .

‌بارندگی ‌‌وگرمای ‌زیاد ‌و ‌شرجی ‌بودن هوا‌ در‌ طول ‌سال ‌‌در این‌ کشورها ‌باعث ‌گردیده‌ که ‌مزارع‌ چای ‌این‌کشورها  ‌‌دچار ‌‌آفت ‌زدگی ‌از ‌نوع ‌شته‌های‌ سفید وسیاه ‌شوند ‌‌‌‌برای ‌مبارره ‌با‌ این‌ آفت  استفاده ‌از‌سموم‌ شته ‌کُش‌ در این‌ مزارع ‌اجتناب ‌ناپذیر ‌‌مینماید‌

بر ‌این ‌اساس ‌سم‌ پاشی ‌های ‌دوره‌ای ‌‌‌و منظم‌‌ در این‌‌‌ کشورها‌‌ بخشی ‌‌از‌ برنامه  سالانه کشاورزان‌ چایکار‌ میباشد‌.

آنچه ‌امّا‌ حائز‌ اهمیت‌ است ‌‌اینکه‌  بکار‌گیری ‌این ‌سموم‌ در ‌طول ‌سال  باعث‌ میگردد‌ که‌ بخشی ‌از‌ آن ‌در‌  محصول‌ چای ‌این ‌کشورها‌ رسوب  نموده‌ که‌ این‌ موضوع‌‌ از‌ دید‌ سازمانهای  مربوطه‌‌ دور ‌نمانده‌‌ و‌ مورد‌ انتقاد‌  سازمان ‌ناظر ‌‌‌بر‌ کنترل‌ بهداشت ‌و‌ غذای‌‌ جهانی ‌قرار‌ گرفته.

فلذا ‌طبق ‌بررسی‌ که‌ در ‌چند‌ سال‌ قبل‌ تر‌‌ توسط ‌سازمان ‌بهداشت خواروبار‌ جهانی   (فائو  ) بعمل‌ آمده  و نتیجه ‌آن ‌از ‌طریق ‌جراید‌ت تخصصی‌ و عمومی‌ منتشر‌ گردید‌ به ‌صراحت از چای ‌ایرانی ‌تحت‌ عنوان  تنها  چای ‌فصلی ، منحصر ‌بفرد و سالم ‌بدون بکارگیری‌ سموم‌ دفع‌ آفات ‌‌نام‌ برده‌ شد ‌‌‌‌همچنین ‌در این‌ گزارش‌ با‌ اشاره‌ به‌ عدم ‌استفاده ‌از‌  اِسانس ‌و‌ معطر کننده ‌های ‌مصنوعی ‌و با ‌توجه‌ به  مزیت‌های ‌برشمرده‌ از‌ چای ‌ایرانی به ‌عنوان‌محصول ‌برگزیده یاد‌کرد.

این‌ گزارش ‌‌آنچنان‌ که ‌باید ‌در‌ داخل  مورد‌ استقبال‌ قرار ‌نگرفت‌  و ‌موضوع ‌در همان ‌زمان ‌مسکوت‌ گذاشته ‌شد‌‌‌ که برخی ‌نقش‌ مافیای ‌چای‌‌ را در ‌مسکوت  ‌گذاشتن ‌‌این ‌گزارش ‌محتمل ‌دانستند.

‌امروزه ‌امّا ‌شرایط ‌بکلی‌ تغییر‌ کرده  زیرا‌ به‌ لطف‌ وجود ‌‌شبکه ‌های ‌اجتماعی میتوان ‌با‌ بهره ‌جستن ‌از‌ این ‌فناوری ‌با‌اطلاع‌ رسانی ‌و فوروارد ‌مقالات  متعدد ‌به ‌گروهها‌ و دوستان‌ و آشنایان ‌زمینه ‌رونق‌‌ بازار ‌چای‌ داخلی‌ را فراهم‌آورد.

از‌اینرو‌ هرکدام ‌از‌ ما‌   فرزندان  گیلان  ‌می‌توانیم‌ در ‌قالب‌  “سفیر   چای   ” ‌ایفای‌ نقش‌‌‌ نمائیم ‌تا‌ از‌ این‌ طریق‌ باعث‌ رونق ‌دوباره  باغات ‌چای‌ و در‌پی‌ آن‌ رونق ‌کسب‌ و کار و‌احیاء‌‌ کارخانجات‌‌ چایسازی ‌‌که ‌این  مهم ‌میتواند ‌باعث ‌ایجاد ‌اشتغال  گسترده ‌در‌گیلان‌ عزیز‌ بویژه‌ در ‌شرق استان ‌شود‌.

‌‌نتیجه ‌آنکه ‌هر ‌‌گیلانی‌‌‌ در‌ محیط ‌کار  دانشگاه ‌، بازار ، ‌کانال‌های ‌‌شبکه‌های  اجتماعی ‌‌و غیره ‌میتواند ‌با‌اطلاع  رسانی‌ درست ‌و صادقانه ‌‌باعث  جوانه‌ زدن‌ دوباره ‌امید‌ در‌دل‌  کشاورزان ‌چایکار‌ بشود‌‌‌‌‌‌  در‌صورت ‌اطلاع ‌هموطنان ‌از ‌سلامت  چای ‌داخلی ‌  شکی‌ نیست‌ که‌ در ‌مصرف  چای ‌ناسالم ‌خارجی ‌تجدید‌نظر‌ خواهند نمود ‌‌و‌این ‌فقط ‌وفقط ‌بستگی ‌به ‌‌این  دارد ‌که‌ ما‌ گیلانیان ‌بتوانیم ‌اطلاعات   درست ‌و صادقانه ‌را‌ دوستانه ‌‌با  هموطنان ‌به ‌اشتراک‌ بگذاریم.

 

ارسلان نصیرزاده