در طی ماه گذشته با چند اتفاق در لاهیجان مواجه بودیم.پس از بازنشستگی رئیس اداره آب روستایی لاهیجان به ناگاه شهروندان لاهیجانی با خبری روبه رو شدند كه قرار است با هماهنگی های صورت گرفته رئیس آبفار لاهیجان از رودسر به لاهیجان بیاید كه پس از واكنش منفی افكار عمومی به این خبر این انتصاب […]

در طی ماه گذشته با چند اتفاق در لاهیجان مواجه بودیم.پس از بازنشستگی رئیس اداره آب روستایی لاهیجان به ناگاه شهروندان لاهیجانی با خبری روبه رو شدند كه قرار است با هماهنگی های صورت گرفته رئیس آبفار لاهیجان از رودسر به لاهیجان بیاید كه پس از واكنش منفی افكار عمومی به این خبر این انتصاب ملغی شد.

گویا این اداره كه به نوعی با سابقه كاری معاون فرماندار لاهیجان نیز مرتبط میباشد با فشارهای وی به برخی از مقامات به دنبال گزینه ای غیربومی برای لاهیجان میباشند.

گفته میشود كه در چندهفته گذشته و همزمان با زمزمه تغییر یكی از ادارات خدمات رسان كه حواشی زیادی هم در لاهیجان از زمان انتصاب تا كنون و همچنین انتخابات مجلس گذشته به همراه داشته است و براساس شنیده ها سرپرست فرمانداری در پی ایجاد تغییر آن بود كه به ناگاه با جریانی هدایت شده در شبكه ها و كانالهای مجازی با حملاتی پی در پی به سرپرست فرمانداری باعث شدند تا سرپرست فرمانداری از تصمیم خود برای تغییر در آن اداره به یكباره منصرف گردد.در همین حال گویا وقتی گزینه های قابل اتكا و حتی بومی و وجود كارشناسان ارشد در آبفار لاهیجان میتوانند به عنوان رئیس اداره در لاهیجان باشند معلوم نیست چرا برخی به دنبال آوردن گزینه ای غیربومی برای لاهیجان میباشند.

به نظر میرسد علت اصرار برخی برای معرفی بعضی از گزینه ها تنها آوردن نیرویی باشد كه نه برای روستائیان و حل مشكلات آب كاری كند كه نیرویی در اختیار باشد.

شرایط خاص لاهیجان و وضعیت آب در برخی از روستاها نیازمند فردی میباشد كه در بین كارمندان اداره فوق دارای وجهه مناسب باشد.

گویا انتصاب اداره آبفار لاهیجان به جای آنكه در سطوح پایین برای آن تصمیم گیری شود و قبل از آنكه فضای مجازی به داد این سطوح برسد تا همانند دوهفته گذشته به یكباره با اقدامی هماهنگ و هدایت شده سرپرست فرمانداری و نماینده مجلس را آماج حمله و تخریب قرار دهند باید كاری كرد تا مدیرعامل آبفار گیلان با تدبیر و مدیریت خود و هماهنگی با مقامات عالی شهرستان از جمله نماینده مجلس و سرپرست فرمانداری به گزینه ای واحد و در خور شان لاهیجان برسند.

باید كاری كرد البته قبل از آنكه جریانات هماهنگ و هدایت شده با داشتن و برخورداری از برخی از اطلاعات از منابع داخل ادارات بخواهند فضای عمومی لاهیجان و سیاهكل را مجددا متشنج كنند.به نظر میرسد سرپرست فرمانداری لاهیجان در این انتخاب و هماهنگی با مقامات عالی و برهم زدن نقشه افرادی كه درپی تشنج و تخریب در دو شهرستان هستند میتواند این بار نقش خود را به عنوان نماینده عالی دولت نشان دهد تا نگذارد كه آرامش مردم توسط عده ای محدود و معدود بازهم بهم بخورد.