در طی ماه گذشته با چند اتفاق در لاهیجان مواجه بودیم.پس از بازنشستگی رئیس اداره آب روستایی لاهیجان به ناگاه شهروندان لاهیجانی با خبری روبه رو شدند که قرار است با هماهنگی های صورت گرفته رئیس آبفار لاهیجان از رودسر به لاهیجان بیاید که پس از واکنش منفی افکار عمومی به این خبر این انتصاب […]

در طی ماه گذشته با چند اتفاق در لاهیجان مواجه بودیم.پس از بازنشستگی رئیس اداره آب روستایی لاهیجان به ناگاه شهروندان لاهیجانی با خبری روبه رو شدند که قرار است با هماهنگی های صورت گرفته رئیس آبفار لاهیجان از رودسر به لاهیجان بیاید که پس از واکنش منفی افکار عمومی به این خبر این انتصاب ملغی شد.

گویا این اداره که به نوعی با سابقه کاری معاون فرماندار لاهیجان نیز مرتبط میباشد با فشارهای وی به برخی از مقامات به دنبال گزینه ای غیربومی برای لاهیجان میباشند.

گفته میشود که در چندهفته گذشته و همزمان با زمزمه تغییر یکی از ادارات خدمات رسان که حواشی زیادی هم در لاهیجان از زمان انتصاب تا کنون و همچنین انتخابات مجلس گذشته به همراه داشته است و براساس شنیده ها سرپرست فرمانداری در پی ایجاد تغییر آن بود که به ناگاه با جریانی هدایت شده در شبکه ها و کانالهای مجازی با حملاتی پی در پی به سرپرست فرمانداری باعث شدند تا سرپرست فرمانداری از تصمیم خود برای تغییر در آن اداره به یکباره منصرف گردد.در همین حال گویا وقتی گزینه های قابل اتکا و حتی بومی و وجود کارشناسان ارشد در آبفار لاهیجان میتوانند به عنوان رئیس اداره در لاهیجان باشند معلوم نیست چرا برخی به دنبال آوردن گزینه ای غیربومی برای لاهیجان میباشند.

به نظر میرسد علت اصرار برخی برای معرفی بعضی از گزینه ها تنها آوردن نیرویی باشد که نه برای روستائیان و حل مشکلات آب کاری کند که نیرویی در اختیار باشد.

شرایط خاص لاهیجان و وضعیت آب در برخی از روستاها نیازمند فردی میباشد که در بین کارمندان اداره فوق دارای وجهه مناسب باشد.

گویا انتصاب اداره آبفار لاهیجان به جای آنکه در سطوح پایین برای آن تصمیم گیری شود و قبل از آنکه فضای مجازی به داد این سطوح برسد تا همانند دوهفته گذشته به یکباره با اقدامی هماهنگ و هدایت شده سرپرست فرمانداری و نماینده مجلس را آماج حمله و تخریب قرار دهند باید کاری کرد تا مدیرعامل آبفار گیلان با تدبیر و مدیریت خود و هماهنگی با مقامات عالی شهرستان از جمله نماینده مجلس و سرپرست فرمانداری به گزینه ای واحد و در خور شان لاهیجان برسند.

باید کاری کرد البته قبل از آنکه جریانات هماهنگ و هدایت شده با داشتن و برخورداری از برخی از اطلاعات از منابع داخل ادارات بخواهند فضای عمومی لاهیجان و سیاهکل را مجددا متشنج کنند.به نظر میرسد سرپرست فرمانداری لاهیجان در این انتخاب و هماهنگی با مقامات عالی و برهم زدن نقشه افرادی که درپی تشنج و تخریب در دو شهرستان هستند میتواند این بار نقش خود را به عنوان نماینده عالی دولت نشان دهد تا نگذارد که آرامش مردم توسط عده ای محدود و معدود بازهم بهم بخورد.

لینک کوتاه
https://goo.gl/We7ZwY