به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، جعفرزاده نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در توئیتر خود در خصوص نماینده ای که جمله دختر خوشگلا را در صحن مجلس گفته بود نوشت که عضو فراکسیون امید مجلس نیست .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، جعفرزاده نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در توئیتر خود در خصوص نماینده ای که جمله دختر خوشگلا را در صحن مجلس گفته بود نوشت که عضو فراکسیون امید مجلس نیست .