به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، یک فعال فضای مجازی درباره نوع برخورد وصداقت کلام امام جمعه جدید رشت در توییتر خود نوشت:

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، یک فعال فضای مجازی درباره نوع برخورد وصداقت کلام امام جمعه جدید رشت در توییتر خود نوشت: