به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم در آخرین روزهای کاری سال ۱۳۹۶ ، با پیگیری ها و مكاتبات صورت گرفته دكتر ذبیح نیكفر ،نماینده مردم لاهیجان و سیاهكل با معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداری های كشور  به شهرداری های سیاهكل  ،دیلمان و رودبنه مساعدت های مالی و هزینه قیر انجام گرفت. این مبالغ به […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم در آخرین روزهای کاری سال ۱۳۹۶ ، با پیگیری ها و مكاتبات صورت گرفته دكتر ذبیح نیكفر ،نماینده مردم لاهیجان و سیاهكل با معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداری های كشور  به شهرداری های سیاهكل  ،دیلمان و رودبنه مساعدت های مالی و هزینه قیر انجام گرفت.

این مبالغ به ترتیب برای شهرداری ساهكل ۷۰ ملیون تومان مساعدت و ۷۵ ملیون تومان قیر،شهرداری دیلمان ۷۹ ملیون تومان مساعدت و ۶۰ ملیون قیر،شهرداری رودبنه ۵۰ ملیون تومان مساعدت و ۶۰ ملیون قیر میباشد.

گفتنی است كه در دیدارهای صورت گرفته قرار شد به این شهرداری ها یك ماشین سنگین برای بحران و برف داده شود.همچنین در این مكاتبات و مذاكرات قرار شد به شهرداری لاهیجان در انجام یك پروژه مهم تسهیلات ویژه داده شود.