به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، سید اسماعیل سادات دیلمی به عنوان شهردار دیلمان معرفی شد در جلسه روز گذشته  (یکشنبه ۱۶ مهرماه)  اعضای شورای شهر دیلمان سادات دیلمی با ۴ رای به عنوان شهردار انتخاب شد . وی در انتخابات شورای شهر پنجم در شهر دیلمان با ۲۲۶ رای به عنوان نفر ششم […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم ، سید اسماعیل سادات دیلمی به عنوان شهردار دیلمان معرفی شد

در جلسه روز گذشته  (یکشنبه ۱۶ مهرماه)  اعضای شورای شهر دیلمان سادات دیلمی با ۴ رای به عنوان شهردار انتخاب شد . وی در انتخابات شورای شهر پنجم در شهر دیلمان با ۲۲۶ رای به عنوان نفر ششم و اولین عضو علی البدل شورا رسیده بود.