کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در گفت به دلیل اینکه مرغداران و دامداران ، نهاده‌های وارداتی را با قیمت بالا در بازار آزاد تهیه می‌کنند ، موجب شده تا هزینه تولید در بخش گوشت مرغ و گوشت قرمز افزایش پیدا کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم پرس ، سید کاظم دلخوش اباتری با بیان اینکه صنعت دامداری و مرغداری کشور تاکنون مورد غفلت قرار گرفته و توجه کافی به آن نشده است اظهار داشت: تأمین نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور از جمله مشکلاتی است که تولیدکنندگان فعال این بخش با آن مواجه هستند.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس تأمین نهاده‌های مورد نیاز دامداران و مرغداران کشور باید در دستور کار قرار گیرد عنوان کرد: اقداماتی در این زمینه توسط متولیان امر انجام شده ‌اما در حال حاضر مرغداران و دامداران کشور با مشکلات بسیار زیادی جهت تأمین نهاده مورد نیاز روبه‌رو شده‌اند.

دلخوش اباتری سرگردانی تولیدکنندگان مرغ و گوشت قرمز در کشور را مورد توجه قرار داد و با تأکید بر اینکه باید برای معضل تأمین نهاده آن‌ها تدبیری اتخاذ شود تصریح کرد: تولیدکنندگان گوشت سفید و قرمز با قیمت بسیار زیادی نهاده مورد نیاز بخش تولیدی خود را فراهم می‌کنند.

وی تخصیص ارز دولتی برای تأمین نهاده‌های دام و طیور را متذکر شد و با بیان اینکه مرغداران و دامداران نهاده‌های وارداتی را با قیمت بالا در بازار آزاد تهیه می‌کنند خاطرنشان کرد: تمام این اتفاقات و نابه‌سامانی‌ها موجب شده تا هزینه تولید در بخش گوشت مرغ و گوشت قرمز افزایش پیدا کند.

دلخوش اباتری تنظیم مقررات جدید و بازنگری در بسیاری از قوانین مخل در تولید و سرمایه‌گذاری را توسط مجلس لازم خواند و ابراز داشت: در سال‌های گذشته قوانینی که در بخش اقتصاد لازم بود با حضور بخش خصوصی و تعاونی‌‌ها در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به طور کامل تدوین شده است.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس با تأکید بر اینکه در خانه ملت مشکلی برای قانونگذاری جهت رفع موانع تولید و تحقق شعار جهش تولید وجود ندارد گفت: در قانونگذاری مشکلی نداریم بلکه عملکرد سلیقه‌ای در اجرا و یا مسکوت گذاشتن مصوبات قانونی چالشی است که با آن مواجهیم.

دلخوش اباتری ضعف سیستم اجرایی جهت عمل به قوانین مصوب مجلس را متذکر شد و افزود: در بسیاری از مواقع مشاهده شده است که مجلس برای رفع یک مشکل، قانون را تصویب می‌کند اما به دلیل اجرا نشدن خوب، قانون مربوطه خودش به یک سد بزرگ در برابر تولیدکنندگان ‌مبدل می‌‌شود.

لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=32802