بعد از آب گيری سد گتوند و بالا امدن سطح اب درياچه دو روستای «پرنوشته» و «تلخاب تاجدین» در مسجد سليمان زير آب رفته است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم پرس با توجه به آبگیری انجام‌گرفته در سد گتوند و بالا آمدن سطح آب دریاچه این سد، روستاهای “پرنوشته” و “تلخاب تاجدین” از توابع مسجدسلیمان به زیر آب رفته‌اند و مشکلاتی برای ساکنان این دو روستا به وجود آمده است. آبگیری سد گتوند در این تراز باعث بروز خسارت‌هایی به مردم، احشام آن‌ها و همچنین مسیرها و جاده‌های دسترسی روستایی منطقه شده است. شهریورماه سال گذشته نیز آبگیری سد گتوند تا تراز اسمی باعث به زیر آب رفتن این دو روستا شد.

 

عکاس: معصومه باقری

زیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوندزیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوند

زیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوندزیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوند
زیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوندزیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوند
زیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوندزیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوند
زیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوندزیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوند
زیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوندزیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوند
زیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوندزیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوند
زیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوندزیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوند
زیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوندزیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوند
زیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوندزیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوند
زیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوندزیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوند
زیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوندزیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوند
زیر آب رفتن روستاهای پرنوشته و تلخاب بعد از آبگیری سد گتوند
لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=32776