نادر جهان آرای مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت با توجه به ادامه روند آموزشی به صورت مجازی، موسسان مدارس غیردولتی موظفند بر اساس قرارداد حقوق معلمان را تا پایان سال تحصیلی پرداخت کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم پرس ، مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت : با توجه به ادامه روند آموزشی به صورت مجازی، موسسان مدارس غیردولتی موظفند بر اساس قرارداد حقوق معلمان را تا پایان سال تحصیلی پرداخت کنند.
نادر جهان آرای افزود : همچنین هزینه  آموزش های فوق برنامه باید به اولیا دانش آموزان برگشت داده شود.
وی خاطر نشان کرد : اولیا دانش آموزان نیز موظف به پرداخت کامل شهریه مدارس غیردولتی هستند.
وی درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان سال نیز گفت : در دوره ابتدایی ارزش یابی به صورت توصیفی است و در مقاطع دیگر تحصیلی سازوکار حضوری یا مجازی بودن امتحان اطلاع رسانی می شود.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان افزود : امتحان کتبی پایه دوازدهم به صورت حضوری با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در خرداد امسال برگزار می شود.

لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=31262