سرهنگ محمدی‌نسب فرمانده انتظامي آستانه‌اشرفیه در گفتگویی گفت  این مرد کیاشهری که از پلی مسدود بر روی رودخانه ی یکی از روستاهای بخش کیاشهر آستانه اشرفیه عبور می کرد به دلیلی نامعلوم  به داخل آب افتاد و غرق شد.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم پرس،  سرهنگ محمدی‌نسب فرمانده انتظامی آستانه‌اشرفیه در گفتگویی گفت  این مرد کیاشهری که از پلی مسدود بر روی رودخانه ی یکی از روستاهای بخش کیاشهر آستانه اشرفیه عبور می کرد به دلیلی نامعلوم  به داخل آب افتاد و غرق شد.

وی افزود گروه های امدادی و ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند ولی نتوانستند جسد این مرد را پیدا کنند.

جست وجو برای پیدا کردن جسد این فرد ادامه دارد.

 

لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=31001