منوچهر مهدی پور شهردار کومله ضمن تاکید بر حمایت از سرمایه گذاری در این شهر اعلام کرد بودجه شهرداری کومله در سال 99 بیش از 8 میلیارد تومان خواهد بود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم پرس،   منوچهرمهدی پور در گفتگو با خبرنگار ابریشم پرس با بیان اینکه امروزسیمای شهرتوریستی گردشگری شهرکومله نیاز به بازنگری دارد گفت نگین سبز شهر کومله بسترمناسبی برای گردشگران توریست وتفرجگاه در سال جدید بااستفاده از مشاوره با اعتبا ر یک میلیارد تومانی در دستورکارشهرداری کومله است

شهردار کومله افزود امروز با توجه به جهشی را که در سازندگی شهرکومله با حمایتهای شهرداری وشورای اسلامی شهر کومله فراهم شده است این نوید را می دهد که هرسرمایه گذاری بخواهد در شهر توریستی گردشگری شهر کومله سزمایه گذاری نماید با اغوش گرم پذیرا هستیم

وی افزود از ساخت وساز برای عمران وابادانی وسازندگی در شهرکومله که بخواهد برای جذب توریست وگردشگر گام بردارد شهرداری وشورای اسلامی شهرحمایت می کند

منوچهر مهدی پور افزود بودجه شهرداری در سال ۹۹ با کمک وتوجه اعضای شورای اسلامی شهر کومله هشت میلیارد و۳۲۰ میلیون تومان مصوب شده است در حالی که در سال ۹۸ این رقم شش میلیارد تومان بوده است

شهردار کومله برنامه های سالجاری را با تاکید مقام معظم رهبر حرکت جهشی در زمینه نهضت اسفالت و دفع ابهای سطحی عمران وابادانی وسازندگی شهرکومله جذب سرمایه گذار حمایت شهروندان کومله ای در پرداخت عوارض نوسازی جهت عمران ابادانی شهر رنگ امیزی دیوار ایجادبوستان محله ای بازسازی خانه جوبی کاهش هزینه ها ی شهرداری ودستورکار قرارگرفتن طرح جامع شهری از برنامه های سالجاری این شهرداری میباشد

لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=30848