بهتر است از شیوه امتحان شده کشور چین که توانست این بیماری را درکشوری با متجاوز از یک میلیارد ودویست هزار نفر جمعیت کنترل کند استفاده کرده وکاری نکنیم که مثل سایر کارهامان با آزمون وخطا وهزینه زیاد همراه باشد .

وزیر بهداشت اعلام کرده است میخواهد با اعزام یک لشکر 300هزار نفره در سراسر کشور به خانه های مردم باصطلاح در کنترل کرونا اقذام کند اما در ویدئوهای منتشره توضیح ندادکه چه عملی قراراست این اکیپ ها انجام دهند کاری که بقول خودش در هیچ کشوری سابقه ندارد ! وبا شعار ازخانه هایتان حتی المقدور خارج نشوید مغایر است البته اینکه چنین اقدامی تا چه اندازه میتواند مفید باشد هیچ دلیل علمی ودقیقی ارائه نشده ونیز تا چه اندازه میتواند در انتشار بیشتر ویروس موثر افتد هم نظر موثق وموًیدی وجود ندارد بنابراین بهتر است از شیوه امتحان شده کشور چین که توانست این بیماری را درکشوری با متجاوز از یک میلیارد ودویست هزار نفر جمعیت کنترل کند استفاده کرده وکاری نکنیم که مثل سایر کارهامان با آزمون وخطا وهزینه زیاد همراه باشد .
وزارت بهداشت اگر بتواند واحدهای سازمانی اس را در انجام وظایف تعریف شده اش پویا کند خدمت سزاواری کرده است بعنوان مثال درحال حاضر دربازار روز همین شهرمان خوراکی هائی از قبیل پنیرهای محلی _ ماست های محلی_زیتون _ زیتون پرورده _ مغزردو و… بطور فله ای وبدون هیچ پوشش عرضه میشود که بطور قطع ویقین در بازار رشت _ انزلی _ لنگرود واکثر قریب باتفاق شهرهای شمالی گیلان ومازندران وهمه شهرهای کشور بگونه ای رایج است ، ما میدانیم که ویروس کرونا هوا برد نیست وروی اشیاً می نشیند پی این خوراکی ها بطور حتم آلوده اندوجادارد واحد بهداشت محیط که واحدی سازمانی تحت امر وزارت بهداشت است مجدانه وبر اساس شرح وظایفش وارد عمل شده وبا همکاری واحد آموزش بهداشت ضمن آموزش درست ارائه مواد غذائی نسبت به خارج نمودن موارد آلوده از میدان عرضه اقدام کند .
وزارت بهداشت با استفاده از داروخانه های هلال احمر و یا دایر نمودن چادر های امدادی در سطح شهرها نسبت به عرضه وسائل بهداشتی ازقلیل ماسک_ دستکش _ پد الکلی و. ونیز آموزش بهداشت عمومی اقدام کند
وزارت بهداشت در سراسر کشور با همکاری شهرداری ها ودیگر ارگانهای داوطلب و یا مردم نهاد نسبت به ضد عفونی کردن معابر ومکانهای عمومی اقدام کند
وزارت بهداشت با اخذ تفویص اختیار از رئیس دولت. ادارات ونهادهایی را که با مراجعه کننده سروکار دارند مثل بانکها را وادار کند تا نسبت به کاهش پرسنل ونیز ارائه خدمت بصورت شیفتی اقدام نمایند
وزارت بهداشت با مستقر نمودن ماموران بهداشت در پمپ بنزین ها نسبت به آموزش وکنترل ارائه خدمت دراین مکانها اقدام کند
وزارت بهداشت نسبت به رفع کمبود دارو در سطح داروخانه ها و وسائل وامکانات حفاظتی وتامین آن بقدر لازم وکافی برای کادر درمانی وپرستاری ور بیمارستانهای دولتی که سخت در مضیقه اند اقدام نماید
برای مقابله با ویروس کرونا راههای پیشگیرانه وکنترلی وموثر بسیار است چرا باید دنبال کارهایی بود که غوغا سالار و هزینه بربوده ونتیجه قابل اعتمادوقابل پیش بینی ودقیقی ندارد ؟
برای کارهای غوغا سالارانه ونمایشی و آزمون وخطائی فرصتی نیست .

لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=30306

  • نویسنده : شجاع الدین طایفه