نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از تصویب طرح معافیت یکی از فرزندان ذکور خانواده‌هایی که اهدای عضو در اثر مرگ مغزی در جلسه کمیسیون متبوع خود خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم پرس ،  نائب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت : طرح معافیت یکی از فرزندان ذکور خانواده‌هایی که اهدای عضو در اثر مرگ مغزی، موضوعی بود که در جلسه امروز کمیسیون بررسی و تصویب شد.

محمدحسین قربانی  افزود: اهدای عضو در اثر مرگ مغزی یکی از راه‌هایی است که می‌تواند جان هزاران بیمار نیازمند را نجات داده و هزینه‌های سنگین اداره این بیماران را کاهش دهد. افزایش و گسترش فرهنگ این کار خیر، نیاز به فرهنگ‌سازی و مشوق‌های دارد که با اجرای این طرح ایجاد می‌شود.

لازم به ذکر است که در ماده واحده این طرح آمده: سازمان نظام وظیفه مکلف است پس از استیذان مقام معظم رهبری یکی از فرزندان ذکور خانواده‌ای که یکی از فرزندان آنها در اثر مرگ مغزی داوطلبانه اهدای عضو داشته است، از خدمت سربازی معاف نماید.