فرزند شهید سپهبد سلیمانی سلاح به دست در نمازجمعه امروز کرمان سخنرانی کرد.

لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=28799