فرزند شهید سپهبد سلیمانی سلاح به دست در نمازجمعه امروز کرمان سخنرانی کرد.