هنوز باور اینكه  عمار همتی ناصری در بین ما نیست برایم سخت است.

ظهر شنبه ۳۰آذر ،در آخرین روز پاییز ۹۸، در شهر رودبنه باهم بودیم و صحبت میكردیم .

میگفت كه چه خواسته های به حقی از مردم رودبنه تا كنون اجرا نشده و مردم ، همه ناراحتند .

عمار وقتی در همان دیدار، پیگیر برخی از مشكلات یكی از روستاهای بزرگ بخش رودبنه بود، میگفت : شما باید این مسائل راپیگیری كنید.

عمار همتی ، محرّم امسال در مسجد ناصركیاده به ما میگفت؛ مردم این منطقه خیلی مشكل دارند . چرا مردم راه مستقیم به دریا ندارند!

باهم به جمع بندی رسیدیم كه راه  رودبنه ناصركیاده دریا بهترین گزینه برای مردم رودبنه و لاهیجان است و نه راههای دیگر!!!

 

از وضعیت  اشتغال جوانان  ناصركیاده و  رودبنه گله مند بود و میگفت : این همه جوان كه در مسجد ناصركیاده هستند، بیكارند و معلوم نیست باید برای كار به كجا بروند!

از قول ها و وعده های قبلی ها كه هیچكدامشان به سرانجام نرسیدند گله مند بود و میگفت : این مردم و جوانان به دنبال تغییر و آمدن جوانان به عرصه انتخابات هستند .

اعتقاد عمار براین بود ناصركیاده، با همه ی عظمت و بزرگی كه دارد فقط در انتخابات ناصركیاد بزرگ خوانده میشود ، ولی بعد از انتخابات خبری از خدمت به ناصرکیاده بزرگ نیست!

 

عمار برای خود نبود و چیزی برای خود نمیخواست.

او دغدغه مردم را داشت.

او دغدغه جوانان ناصركیاده و رودبنه را داشت.

او دوست داشت بیشترین امكانات به ناصركیاده بزرگ بیاید و رودبنه بزرگ را با همه امكانات و زیرساخت ها میخواست.

.این دغدغه ها باعث شد تا ما باهم باشیم.

 

هر روز با هر شورا و دهیاری از منطقه رودبنه كه بود باهم تماس میگرفتیم و میگفت :حمید جان ،مشكلات این روستا را هم به یاد داشته باش و همانند بعضی ها قول و وعده نده و قولی بده كه عمل كنی ، چرا كه این مردم شهید داده اند و سعی كن در همان راه شهدا و رزمندگان باشی.

 

از كدام خاطره باید بگویم؟

او عمار مردم رودبنه بود

 

قلم نمیتواند از خوبیهای او بنویسد و بگوید.

 

الهم انا لانعلم منه الا خیرا

ما از او چیزی جز خیر و خوبی ندیدیم و نشنیدیم

 

روحش شاد

یادش گرامی

وراهش پررهرو باد

 

 

  • نویسنده : حمید خوش سیرت