در حالی که در لایحه بودجه مالیات بردرآمد کارمندان بخش خصوصی، حدود ۳۰ درصد رشد کرده است به نظر می‌ر‌سد، برای تحقق این درامد مالیاتی در سال بعد بایستی حداقل حقوق کارگران نیز به همین میزان رشد کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم پرس ، بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد، مالیات حقوق برای کارمندان بخش خصوصی حدود ۸.۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸ مالیات بر حقوق کارمندان بخش خصوصی حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان بوده که به این ترتیب شاهد رشد ۳۰ درصدی درامد دولت از این محل خواهیم بود.

نکته بعدی اینکه در لایحه سال بعد مالیات بر حقوق کارمندان دولت و بخش عمومی ۷۳۰۰ میلیارد تومان و در لایحه سال قبل نیز درآمد این ردیف حدود ۶۹۰۰ میلیارد تومان بوده که رشد زیادی نداشته است. نکته دیگر اینکه بر اساس قوانین مالیاتی کشور در حال حاضر ضریب مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران تغییری نکرده است و ظاهرا این افزایش درآمد از محل مالیات حقوق کارگران بایستی از محل افزایش درامد این بخش تامین شود.

به این ترتیب در حالی که در لایحه بودجه مالیات بردرآمد کارمندان بخش خصوصی، حدود ۳۰ درصد رشد کرده است به نظر می‌رسد برای تحقق این درامد مالیاتی در سال بعد بایستی حداقل حقوق کارگران نیز به همین میزان رشد کند.

لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=28401