گزارش تصویری هفتمین جشنواره هنری هفت (بخش کودک، دوبله و اتودهای نمایشی) به دبیری علی حلوی در رشت برگزار شد

تصاویر : مسیح سعادت