وقتی در جمع مردم ملومه حاضرشدیم دیدیم که اهالی این روستا ، چه مقیم و چه غیرمقیم همه در حال ساخت مجموعه ورزشی محل خود هستند و اثبات کردند که به جای اتکا به دولت و برخی از مسئولین ، خود روی پای خود بایستند و تلاش کنند تا مجموعه ای بسازند که نمونه باشد.
همان لحظه که وارد قهوه خانه محل شدیم و نشستیم یکی سوال کرد:علم بهتر است یاثروت؟
و جوان دیگری به ناگاه سوال دیگری کرد و گفت:چه کسی بایدپاسخگوی تصادفات هرروزه مسیر دیلمان به سیاهکل باشد؟ و چه کسی پاسخگوی کشته شدن مردم در این جاده با بونکر و تریلی باید باشد؟  بغضی کرد وگفت: جواب مردم را چه کسی میدهد وقتی هرروز خودم میبینم خانواده های نگرانی که برای تولد فرزندشان بیمارستانی ندارند و سالهاست این بیمارستان مانده و همه به دنبال محکوم کردن این و آن هستند و کم کاری خود را کتمان میکنند!
پیرمردی گفت دیگر شعار و حرف بس است ، در دوره های مختلف فقط حرف شنیدیم درحالیکه عمل ندیدیم!
و جوان دیگری گفت:ما دوست داریم در دیلمان کار و اشتغال داشته باشیم نه اینکه به شهریار و ملارد برویم!
پیرمرد دیگری گفت قراربود کارخانه سیمان دیلمان افتتاح شود تا جوانان دیلمان آن هم ١٠٠٠نفر در آن مشغول به کار شوند؟پس چه شد آن وعده های قشنگ؟
و جوان دیگری گفت فقط ١۴۵نفر در این کارخانه مشغول به کارند که ١۵نفر بومی هستند!
دیدم مردم ملومه همه را میدانند و فقط میخواهند یادآور شوند که ما همه شعارهای رنگارنگ را یادمان است و میدانیم که باید چه کاری کنیم!  مرد میانسالی به ناگاه گفت ما باید عرصه را به جوانان متعهد و جهادی بدهیم تا فقط کار کنند.
به راستی این مردم که زحمت میکشند و همیشه با شما صادق بودند چرا برای آنها کاری نشد .

برای جوانان دیلمان اشتغالی هم ایجاد نشد

امروز روز پاسخگویی به این مردم مهربان است.
آری باید برای این مردم پاک و غیور  دیلمان کاری کرد.

لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=27956