کارشناسان محیط زیست معتقدند، انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی، بالارفتن شوری، برهم زدن سیکل گونه های جانوری و برهم خوردن سطح تراز دریای خزر همچنین تبعات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم پرس ، حمید جلالوندی مدیرکل ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه تیتر امشب شبکه خبر که شب گذشته پخش شد  گفت: آنچه که در اسناد وزارت نیرو به سازمان محیط زیست ارائه شده، تامین آب کشاورزی، صنعت و شرب استان سمنان بوده که بر اساس قانون وزارت نیرو منحصرا وظیفه تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع آب عمومی کشور را در حوزه های کشاورزی، شرب و صنعت را عهده دار است و محیط زیست نیز وظیفه پیشگیری، ممانعت و جلوگیری از تخریب آلودگی را به عهده داردبنابراین آنچه به عنوان هدف ارائه شده سرفصل این کار است.

حجم آب بر اساس تخصیص اسناد وزارت نیرو 200 میلیون متر مکعب است که انتقال می یابد و قرار است 400 میلیون متر مکعب برداشت داشته باشیم. مسیر در مطالعات فاز یک مشخص شده و امکان تغییرات دارد.

بر اساس مدل سازی وزارت نیرو و مشاوران و براساس ضابطه انتقال آب و شوری و افزایش شوری را بین یک و دو دهم در نظر گرفته که حساسیت های محیط زیست نه ضابطه را پذیرفته نه مدل سازی را.

مدیرکل ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کمترین مسیری که می توان نسبت به پیامدها اطمینان داشت انتخاب شده است. ضرورت اجرای پروژه در محیط زیست برنامه ریزی نمی شود بلکه با توجه به اینکه وزارت نیرو متولی این کار است بررسی های لازم را انجام داده بعد پروژه معرفی کرده است.

او افزود: مدل سازی پروژه اشکال دارد اما جنس کلیت الزاماتی که در کمیته ارزیابی به آن رسیده ایم موضوعی نیست که بتواند پروژه را رد کند.

پروین فرشچی استاد دانشگاه دیگر مهمان برنامه گفت: از دیدگاه های مختلف مخالفان دیدگاه های خود را در رسانه ها مطرح کرده اند اما آنچه اهمیت دارد بالارفتن درجه شوری اب دریای خزر است.

اکوسیستم های ما حساسی هستند و در ازای هر لیتری که در ازای نمک زدایی به دریا برمی گردانیم حدود 50 گرم در لیتر به دریا اضافه می شود بنابراین برای 200 میلیون مترمکعب نمک زدایی کردن باید 3 برابر آبگیری شود که این برای اکوسیستم مهم است.

همزمان با نمک زدایی سیکل زیستی گونه های جانوری دریای خزر بهم خواهد خورد. لارو و تخم آبزیان از بین خواهد رفت و سالانه حدود 6 میلیون تن نمک به دریای خزر وارد خواهد شد که نسبت به حجم آب دریای خزر که 78 هزار و 200 کیلومتر مکعب است، کاهش سطح تراز دریای خزر با 15 سانتی متر در 15 سال خواهد بود همچنین با توجه به روند نوسانات دریای خزر در ده سال اخیر، بنابراین غیر از مسائل اقتصادی، مسائل زیست محیطی بسیار با اهمیت است.

فرشچی در ادامه گفت: مدل ها در تمام دنیا بستگی به اعداد ورودی برای بازخور مناسب است بنابراین با توجه به اینکه انتقال بین حوزه ای موفق نبوده است. جنگل های هیرکانی نیز مورد تاثیر قرار خواهد گرفت چون ارزش گذاری محیط زیست در نظر گرفته نشده است. آنچه مطرح است علاوه بر شوری فلزات سنگین، آفت کش ها و ورود گونه های غیر بومی را به دنبال دارد که تبعات زیست محیطی این طرح بسیار زیاد است و لازم است که ارزش گذاری اقتصادی انجام شود.

لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی در ارتباط تلفنی گفت: از نظر علمی، دغدغه های محیط زیست در خصوص سیستم های شیرین سازی وجود دارد که متخصصان برای برطرف کردن دغدغه ها اقداماتی را در نظر گرفته است. محل تخلیه باید نقطه ای باشد که کمترین اثر را داشته باشد که در این مطالعه نیز وزارت نیرو مدل سازی را انجام داده که در مرحله کارشناسی است.

در خصوص تاثیر شوری نیز مطالعات اولیه بر این اساس است که در فاصله 200 متری ده درصد بیشتر شوری را تغییر ندهد که برای به حداقل رساندن آن عمق بالای 30 متر برای تخلیه در نظر گرفته شده است که در حال مطالعه است.

برای نهایی کردن محل برداشت آب و تامین عمق مناسب برای به حداقل رساندن تاثیر در محیط زیست در نظر گرفته شده است.

لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=27089