در حاشیه افتتاح هفتمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان در دوره پنجم