قرار بود  اتوبان سنگر سیاهکل ،  مسیری  باشد تا شهرستان سیاهکل به توسعه برسد و  از بن بست خارج شده  و همچنین  مردم این شهر نیزبه   آرامش برسند

اما اکنون مردمان سیاهکل و شرق گیلان روزی نیست که عزادار نباشند

لفظ اتوبان شرایطی دارد که حاصل ساخت این راه میانبر ،  به آن اطلاق نمیگردد

در سال ٩۴وقتی این جاده  به زور افتتاح شد به گفته برخی از منابع مطلع، شرکت زیرساخت و وزارت راه مخالف   افتتاح نمایشی آن بود  ولی نمایش سیاسی و انتخاباتی ،  مانع از افتتاح این راه نشد

راهی که نه شانه خاکی داشت ، و نه تکمیل شد و نه قسمت دوم باند آن شروع شد  ، فقط  بخاطر آنکه نمایندگان دوره هشتم و دهم نگویند که ما پیگیر این راه بودیم ،  افتتاح شد تا همه  در عذاب باشند

راهی که امروز مردم به آن اتوبان مرگ میگویند و ترافیک حاصل از آن مردم سنگر و سیاهکل تا بازکیاگوراب لاهیجان را رنج میدهد.

مردم سیاهکل حق دارند که انتقاد داشته و سؤال کنند

امروز برخی باید به مردم سیاهکل برای این کشته شدگان مظلوم و مسافران غریب که عکس ها و فیلم های تصادفات هر روزه شان روح همه مردم سیاهکل و شرق گیلان را آزار میدهد پاسخگو باشند.

امروز روز پاسخگویی است.باید بگویند که چرا این  افتتاح نمایشی نسبت به  جان مردم سیاهکل ارجح   بود

منافع شخصی هیچگاه نسبت به جان مردم اولویت ندارد

لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=26071

  • نویسنده : حمید خوش سیرت