رسانه ها و خبرنگاران باید كاری كنند تا مسئولان و نمایندگان ملت پاسخگو باشند و به مردم بگویند كه از كجا آورده اند كه میخواهند امروز برای خدمت به مردم هزینه های آنچنانی كنند تا به خانه ملت بروند!؟

همیشه خبرنگاران با همه وجود خود همه زندگی و آرامش خود را برای آگاهی مردم میگذارند تا مردم از همه اخبار و تحولات مطلع باشند

از دیدگاه برخی از مسئولین ،  خبرنگاران وقتی از آنها خبر بزنند و تعریف كنند خوب هستند و شایسته تقدیر ، ولی وقتیكه از آنها انتقاد بشود شایسته شكایت و تقبیح و مطرود شدن!

عجبا در عصر رسانه ، وقتی خبرنگاری از نماینده مجلسی كه در صحن مجلس باید اعتبار كشور و استان و شهرستان و آبروی مردم یك شهر باشد هنگام تمسخر یك نماینده دیگر عكس میگیرد و منتشر میكند ، باید از او شكایت شود و یا زمانی که نماینده مردم در صحن پارلمان  باید وقت خود صرف امورات مجلس كند اما با تبلت  یا گوشی خود در حال بازی كردن و عكس یادگاری گرفتن است،خبرنگاری از او در این حالت عكس میگیرد تا به مردم آن شهر بگوید كه این است نماینده شهر شما!؟ با اعتراض نماینده ، آن خبرنگار دیگر اجازه ورود به مجلس را ندارد
و یا وقتیكه خبرنگار از مسئول سؤال میكند  “  از  كجا آورده اى “آن نماینده و مسئول باید از او شكایت كند!
خبرنگاران و نویسندگان واقعی هیچگاه منفعت مالی نداشته اند و جز عشق و دلسوزی و حب وطن و منافع ملی چیز دیگری برایشان مهم نبوده است.بارها دیده ام و خود نیز در دوره های مختلف كه خبرنگار بودم دیدم كه مسئولان وقتی به خبرنگاران احتیاج دارند آنها را كنار خود نگاه میدارند و وقتی كارشان انجام شد حتی خبرنگار را بدون ماشین رها میكنند.

خبرنگاران با همه سختی ها و مشقت ها هیچگاه تنها نیستند چراكه همیشه مردم در كنار آنها هستند.وقتی در عصر شفافیت هستیم باید قبول كنیم كه خبرنگاران به عنوان افکار عمومی در حال نظارت بر منتخبان و نمایندگان و مسئولان هستند تا به مردم از همه مسائل حاشیه ای ، مالی و سیاسی آنها بگویند و آنگاه مردم راه خود را انتخاب میكنند.
خبرنگار همیشه مظلوم است چرا كه همیشه به فكر دردهای مردم است و میخواهد بگوید كه مردم مشكل دارند ولی هیچگاه نشده است كه كسی بگوید درد و مشكل شما چیست؟!
به مناسب  روز خبرنگار به شبكه خبر رفتم و دوست خوبم آقای دكتر میثم موسی پور را دیدم و روزش را به او تبریك گفتم.بعد نزد سركار خانم حدیث السادات چاوشی مجری و كارشناس خوب شبكه خبر در استودیو شبكه خبر رسیدم و به او نیز تبریك گفتم.

رسانه ها و خبرنگاران باید كاری كنند تا  مسئولان و نمایندگان ملت پاسخگو باشند و به مردم بگویند كه از كجا آورده اند كه میخواهند امروز برای خدمت به مردم هزینه های آنچنانی كنند تا به خانه ملت بروند!؟

 

 

 

  • نویسنده : حمید خوش سیرت