سهم گیلان از بودجه سال جاری ۱۴۲۷ میلیارد تومان است در صورتی که گیلان فقط در بخش درآمدهای مالیاتی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته برای کشور درآمد داشته است و این دو عدد نشان می دهد سهم گیلان از محل درآمدهای نفتی بسیار ناچیز می باشد.
آمارها نشان می دهد گیلان در سال گذشته فقط از محل درآمدهای مالیاتی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای کشور درآمد داشته است و اختصاص۱۴۲۷ میلیارد تومان در بودجه سال جاری مبین این است که سهم گیلان از محل درآمدهای نفتی کشور بسیار ناچیز می باشد و بی شک با تخصیص اعتبارات اینچنینی نمی توان پروژه های نیمه تمام گیلان را به اتمام رساند.
زیرساختهایی همچون تکمیل راه آهن رشت به آستارا،تملک ۱۶۰ هکتار از اراضی اطراف فرودگاه،تملک و تعریض کمربندی های شهرستانهای گیلان،تجهیز اراضی کشاورزی،بهسازی ۷۰۰۰ هکتار از باغات مخروبه چای،توسعه آبزی پروری،فراهم کردن زیرساختهای گردشگری،به حرکت درآوردن کارخانه های صنعتی نیمه فعال گیلان و …مستلزم نگاه جامع و تخصیص اعتبارات بیشتر و حمایت از بخش خصوصی است تا چرخه اقتصادی گیلان به گردش درآید و با اعتبارات قطره چکانی و توزیع آن بر اساس ارتباطات جناحی کار به جایی نخواهد رسید.
زیرساخت های گیلان از جمله شبکه برق،مخابرات،راه های ایمن،شبکه فاضلاب شهری و روستایی،فرهنگ بومی،ایرانی اسلامی و… پیش نیاز پذیرش گردشگر و مهاجر به گیلان است .گیلان به لحاظ موقعیت جغرافیایی، استعداد بالفعل شدن گردشگری و کشاورزی را بصورت توامان دارد و اگر پازل های این دو بهم آمیخته شدند مشوق خوبی برای مهاجر و بومی های منطقه گیلان خواهد بود و بلاشک اقتصاد داخلی را مقاوم خواهد کرد.
لذاهماهنگی ادارات خدمات رسان مثل منابع طبیعی،جهاد کشاورزی،بنیاد مسکن،برق،گاز،آب،مخابرات با گردشگری بسیار مهم است.اگر فرمانداران در شهرستانها و استانداران در استانها بتوانند تعامل سازنده ای را بین ادارات ذیربط فراهم نمایند آنوقت شاهد تسهیل در صدور مجوزها و تشویق بخش خصوصی خواهد بود.
و در این میان نقش نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی جهت تخصیص اعتبارات ملی برای گیلان مهم است.بررسی ها نشان می دهد نمایندگان گیلان به تناسب تعامل و نفوذ در بدنه دولت، برای حوزه انتخابیه اخذ می کنند و شاخص تعیین بودجه از جمله جمعیت،وسعت و جغرافیا تاثیر آنچنانی ندارد.

لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=25304