سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد: رای معاون اسبق استانداری و رئیس سابق سازمان صنعت و معدن و تجارت گیلان اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم پرس ، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری صبح امروز خود گفت : معاون سابق برنامه ریزی استان گیلان ، رئیس سابق اداره صنعت معدن و تجارت گیلان و یازده نفردیگر از مرتبطین به اتهام دریافت رشوه کلان، شرکت در اختلاس و تضییع حقوق بیت المال و تحصیل مال نامشروع محاکمه شدند.

بر این اساس آقای علی منتظری رئیس سابق اداره صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان به پنج سال حبس، ١١١ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و آقای محمدحسین  اصغریان  به ٧٤ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و پنج سال حبس محکوم شده اند.

تکذیب محکومیت حبس معاون اسبق استاندار گیلان

در جوابیه اسداله حیدرپور کیائی وکیل محمدحسین اصغریان که به خبرگزاری میزان ارسال شده ، آمده است: در خصوص اظهارات مورخ ۹۸/۵/۸ آقای اسماعیلی سخنگوی محترم قوه قضائیه در هفتمین نشست خبری در مورد محکومیت موکل اینجانب آقای محمدحسین اصغریان اعلام می‌گردد باستناد دادنامه شماره ۹۸۱۰۱۰۱۳۱۴۵۰۲۹۴۳ اصداری از شعبه۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که به پیوست می‌باشد، محکومیت نامبرده بابت تضییع اموال دولتی ناشی از اهمال و ذی‌نفعی موضوع ماده ۳۳ قانون معادن ۷۴ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال است که با توجه به حبس قبلی، اجرای شلاق منتفی است
در این جوابیه با اشاره به اینکه محمدحسین اصغریان همچنین به پرداخت خسارت و یا اجرت المثل محکوم نگردیده؛ اضافه شده: بر این اساس اظهارات سخنگوی محترم دایر بر محکومیت موکل به پنج سال حبس ناصحیح است